Region: Sierra Chera sot de Chera

Het natuurpark Chera-Sot de Chera ligt in een prachtige omgeving gevormd door diepe kloven, abrupte bergen die vruchtbare valleien omgeven door landbouwgrond omringen, waardoor een uniek landschap ontstaat dat door de geschiedenis heen is gevormd door verschillende culturen en tradities die deze landen hebben gekoloniseerd.